Rol Cont Expert are în portofoliu următoarele servicii:

a) Activități de contabilitate curentă cu emiterea declarației lunare de TVA
b) Bilanț de sfârșit de an (fără audit), inclusiv toate declarațiile fiscale
c) Contabilitatea salariilor
d) Consultanță privind economia întreprinderii și consultanță fiscală de dezvoltare
e) Prestații de consultanță privind întrebările fiscale în domeniul întreprinderii

Onorarii în funcție de activitate:

a) Toate activitățile de contabilitate curentă cu emiterea declarației lunare de TVA:
în condițiile cifrei de afaceri actuale și a cuprinsului înregistrărilor descrise de dvs.
(documente întocmite în condițiile principiilor contabilității regulamentare) inclusiv traducerile
necesare de limbă germană , inclusiv cu privire la activitățile menționate la litera c),

b) Bilanț de sfârșit de an (fără audit), inclusiv toate declarațiile fiscale:
în condițiile cifrei de afaceri actuale.
În cazul traducerii legalizate a bilanțului de sfârșit de an în limba de germană se adaugă cost suplimentar.

c) Contabilitatea salariilor:
Calcularea / contabilitatea salariilor.
Inregistrarea datelor de bază.

d) Consultanță privind economia întreprinderii și consultanță fiscală de dezvoltare:
Pentru consultanța privind economia întreprinderii și consultanța fiscală de dezvoltare,
se stabilește un termen fix la un interval timestrial.
Conform experienței rezultă o nevoie de consiliere regulată pentru
clarificarea întrebărilor actuale resp. strategice.
În acest sens se stabilește o taxă în funcție de durată, conf. punctului e).
Pentru decontarea serviciilor de consultanță se poate negocia alternativ și o remunerație paușală.
Activități ulterioare (de ex. calcule de bugetare) se vor negocia suplimentar
și se vor deconta de asemenea similar punctului e).

e) Prestații de consultanță privind întrebările fiscale în domeniul întreprinderii:
Onorariu calculat în funcție de timp / oră în funcție de problematică.
alternativ se poate negocia anterior o remunerație paușală concretă,
care este orientată soluției vizate a problemei.

Toate valorile menționate mai sus sunt valori nete la care se adaugă TVA legal aplicabil.